31 januari 2013

Jaimy jarig

Ik vond de verjaar dag heel leuk. We gingen zingen. Ik kreeg twee gummen. En het was een leuke verjaar dag.

Prehistorische potten (2)

Intussen hebben de meeste kinderen de potten al versierd. In de prehistorie deden ze dat ook, dus archeologen herkennen en dateren de pot niet alleen aan de vorm, ook aan de versiering. Men drukte vroeger touw in de natte klei om figuren te krijgen of stempelden en kerfden met andere natuurlijke materialen. De verisering met een brede band wordt 'bandkeramiek' genoemd. Op de foto een paar mooie voorbeelden van Barry, Fabienne, Floris en ....?

29 januari 2013

Nolan

We hebben een verschrikkelijk bericht binnen gekregen over Nolan, die vorig jaar bij de groep schoolverlaters zat. U bent middels een brief op de hoogte gesteld. In de mediatheek kan iedereen die daar behoefte aan heeft samen komen. We wensen de ouders van Nolan, zijn broers en al zijn andere familie en vrienden heel veel sterkte toe.

Prehistorische potten (1)

Uit de prehistorie zijn het vooral de potten die bewaard zijn gebleven. Ze werden gebruikt om voedsel en water in te bewaren. We hebben naar de verschillende vormen van de potten gekeken (de trechterbeker en de klokbeker) en zijn daarna zelf aan de slag gegaan met chamotteklei:

Telkens maakten we een sliert die we spiraalsgewijs op de vorige laag legden. Daarna moest zowel de binnen- als buitenkant aangewreven worden. Een precies en geduldig werkje! We hebben de potten ingepakt en gaan deze week verder met het versieren ervan.

We weten nu dat archeologen aan de vorm van de pot kunnen zien uit welke tijd de pot komt.

28 januari 2013

Topo-toets taak 7/8

Volgende week vrijdag 8 februari is de topotoets van taak 7 en 8. Denken jullie er aan je topo-boekje mee naar huis te nemen deze week?

Steenjagers

Deze week hebben we een verhaal afgeschreven met de titel 'Steenjagers'. Het verhaal ging over Aya, een meisje uit de tijd van de prehistorie. Ze moest altijd maar de saaie klusjes doen, terwijl ze eigenlijk graag wilde jagen, net als haar broers. Als ze er op een dag door haar vader op uit wordt gestuurd om bessen te plukken, verdwaald ze in het bos. Daar wordt ze aangevallen door een wolf. De wolf laat haar pas los als hij wordt geroepen door mensen. De mensen komen steeds dichterbij en Aya verstopt zich achter een grote steen...

Aya hield haar adem in. Maar de mensen zagen haar. Aya was zo bang dat ze geen stap kon verzetten. De mensen keken verbaasd naar haar, maar de mensen keken niet boos. Ze vroegen heel lief: ‘lief meisje, ben je verdwaald?’ Eerst begreep Aya het niet, maar toen de mannen en de vrouwen het een paar keer hadden gezegd, begreep Aya het. Ze knikte. Een van de mannen zei: ‘Wij brengen je wel terug naar je dorp goed?’ Aya moest weer lang nadenken voordat ze het begreep. Maar weer knikte ze ja. De mannen en vrouwen wenkten. Aya liep langzaam naar hun toe. Een van de vrouwen pakte haar hand vast. En samen liepen ze naar het dorp. De wolf sprong om hun heen, het leek net een hond. Dat zag er wel grappig uit. De man waar Aya naast liep praatte maar en praatte maar. Toen zei hij wat tegen Aya. ‘Aru wil vrienden met je worden en ik ook, goed?’ Aya knikte. Toen ze bij het dorp aankwamen, kwam haar vader op haar af. 'Aya wie heb je nu weer meegenomen!’ Aya antwoordde: ‘Dat zijn vrienden.’ De vader werd ook vrienden. En Aru kwam vaak met zijn baasjes op bezoek.

Door Hasse

27 januari 2013

Open dagen VO

Groep 8 heeft een tijdje terug al de VO-gids meegekregen waarin alle open dagen vermeld staan. Via deze link is deze info ook te verkrijgen: info VO

Roefeldag 2013

De Roefeldag komt van het Belgische woord 'roefelen'. Het betekent snuffelen, of kijken. De kinderen hebben vrijdag een formulier meegekregen waarmee ze zich kunnen opgeven om bij verschillende winkels, bedrijven of instellingen rond te kijken. Dit is op dinsdag 19 en woensdag 20 februari. Omdat onze school per ongeluk was overgeslagen bij het uitdelen van de formulieren, mogen de kinderen nog uiterlijk morgen de formulieren inleveren bij alle wijkcentra van stichting Netwerk of bij alle bloemenafdelingen van Hoorn. Wanneer je bent ingeloot krijg je voor 5 februari schriftelijk bericht.

25 januari 2013

Muurkranten

We hebben inmiddels al heel wat vragen verzameld over de prehistorie. Deze vragen waren in te delen in een aantal thema's, zoals 'dieren in de prehistorie', 'de ontwikkeling van de mens' of 'archeologie'. De kinderen hebben mogen kiezen welk onderwerp zij interessant vinden en van dit onderwerp maken zij in groepen een muurkrant. We hebben het gehad over wat een muurkrant is en waar de muurkrant aan moet voldoen. Telkens als we het over de prehistorie hebben en er komt iets voorbij wat voor een bepaalde muurkrant interessant is, kunnen de kinderen dit op een apart blad noteren. Vandaag hebben we naar een aflevering gekeken van 'Als stenen konden spreken' en hebben de groepen een eerste opzet gemaakt. Volgende week gaan we ermee verder en aan het eind van het project presenteren we de muurkranten aan elkaar.

Skylines (2)

24 januari 2013

Sneeuwpret

Pim-pam-petten

Een favoriet verjaardagsspel!

Juf: 'Een schilder met een m.'
Floris: 'Mijn buurman!'

Juf: 'Een Bijbels figuur met een r.'
Bas: 'Repelsteeltje?'

22 januari 2013

19 januari 2013

Associeren

Deze week hebben we een aantal associatie-opdrachten gedaan. Ik noemde bijvoorbeeld een woord waarna een kind mocht zeggen waar hij of zij bij dat woord aan dacht. Vervolgens doet een ander kind hetzelfde bij het woord wat de ander noemde enz. Ook hebben we een geluiden-associatie gedaan. Ik liet verschillende geluiden horen en de kinderen mochten opschrijven waar ze bij dat geluid aan dachten. Iedereen denkt aan iets anders en natuurlijk is elke gedachte goed! Bij het geluid van krekels dachten de kinderen bijvoorbeeld aan de camping of aan stilte. Bij stadsgeluiden werd er gedacht aan auto's of aan oppassen. Door vrij te associeren wordt de creativiteit van kinderen gestimuleerd waardoor ze bij het schrijven van teksten makkelijker op verhaal komen.  

Prehistorische beestjes

Vrijdagmiddag hadden we dan alles in huis om onze triops (prehistorische beestjes) te kweken. Sem had dit al eerder gedaan en kon ons er dus alles over vertellen. Binnen vijf dagen kunnen de eitjes uitkomen. We zijn benieuwd!

18 januari 2013

Voorleesboek

En ook ons tweede voorleesboek "Achtste-groepers huilen niet" van Jacques Vriens is uit! De kinderen mogen maandag weer een nieuw voorleesboek meenemen die hen geschikt lijkt.

17 januari 2013

Jij

Jij was geboren zo lief en klein.
Ik vond het gelijk prettig om bij jou te zijn.

Ik kwam je altijd opzoeken in de wei,
er stonden allemaal koeien en kalfjes in de rij.

Ik moest je dan ook goed zoeken
in alle gaten en hoeken.

Ik kon jou herkennen aan het nummer aan je oor.
Dat is best gek hoor.

Eindelijk stond ik dan naast jou,
degene waar ik van hou.

Als je in de stal stond, kwam ik ’s avonds naar jou toe.
Ook al was ik dan een beetje moe.

Ik mocht jou de fles met melk geven,
zo zouden we eeuwig kunnen leven.

Toen moest ik weer naar huis,
nu hoor ik jou adem alleen nog maar als geruis.
Door Rivka

Davey jarig

Ik werd wakker gemaakt door mijn vader en moeder en broer. Mijn hond sprong op mijn bed en maakte me wakker. Op school deelde ik chips uit en ging de klasse rond met Derek en Philliphe. En ik deelde bij de meesters en juffen koekjes uit. En ik vond het een heele leuke dag.

15 januari 2013

Toetsoverzicht

Gepriegel in de prehistorie

De titel van ons nieuwe project! Vorige week vrijdag hebben meester Harry, juf Sarina, juf Ethel en juf Kim dit project geopend met een grappig toneelstuk tijdens een viering in de aula.

In de klas hebben we daarna gekeken naar een plaat met een afbeelding uit de prehistorie en daaruit vloeide een boeiend kringgesprek met vragen als: hoe heeft de mens zich ontwikkeld, wat is de geschiedenis van de mammoet, wanneer was de prehistorie precies, hoe leefde men in de prehistorie, waar werd een gedood dier voor gebruikt? enz.

Ook vroegen een aantal kinderen zich af welke dieren er in de prehistorie al leefden en welke dieren daarvan uitgestorven zijn en welke dieren nu nog steeds leven. Naar aanleiding van deze vraag hebben we gekeken naar afbeeldingen van rotsschilderingen die stammen uit de prehistorie. Daar waren taferelen van de jacht op te zien en dus zagen we dat bijv. de giraffe of een neushoorn toen al leefde. Het kan zijn dat men het tekenen op de wand al als een kunstvorm zag, maar wellicht vertelden ze elkaar op deze manier al wel hoe een dier eruit zag of welke dieren gevaarlijk zijn.

We hebben ook zelf grottekeningen gemaakt met behulp van sjablonen en houtskool. Het dier dat je maakte moest duidelijk op de vlucht zijn. En hoe laat je zien dat het om een kudde dieren gaat? Ook de technieken overlapping en afsnijding kwamen dus kijken bij deze opdracht.

 
Verder willen de kinderen graag prehistorische beestjes kweken! De eitjes hebben we al, maar we zijn nog op zoek naar een aquarium (het liefst verwarmd). Hier is nog eens het artikel te lezen over deze zogenaamde 'kopschildkreeftjes': prehistorische beestjes.

Skylines

Omdat ik in de kerstvakantie naar New York ben geweest, ging de tekenopdracht van vorige week over skylines. Hier een paar prachtige voorbeelden van achtereenvolgens Lois, Sybren, Floris en Meike. Wat je met alleen een zwart en wit potlood al niet kunt bereiken! Er hangen nog meer voorbeelden bij ons op de gang. Ziet u welke skylines het zijn?

13 januari 2013

Foto's

* De site van Blogspot heeft helaas kuren waardoor ik geen foto's kan uploaden van afgelopen week. Hopelijk binnenkort dus de foto's (en verslagen) van de traktatie van Hidde, de tekenopdracht "Skylines" en de opening van ons project!

* Denkt iedereen morgen aan het meenemen van een eigen foto voor het schrijven van de vrije tekst? Het maakt niet uit wat voor foto, als er maar een verhaal achter schuilt. Denk aan een foto van een goede herinnering, een foto waar je blij of juist verdrietig van wordt, een foto die bijzonder voor jou is enz.

11 januari 2013

Mijn lieve hond

Mijn hond heet Shiva. Het is een hele lieve hond. Ze houdt van: stoeien, aaien, lopen en eten. Ik wil graag dat ze later puppy’s krijgt. Ook wil ik dat ze gezond blijft want dan worden de puppy’s ook gezond.

Door Barry

Hidde jarig

Ik was jarig. Dat was leuk. Mijn vader en moeder en mijn zusjes kwamen mij wakker zingen.Ik heb een horloge gekregen en vogelvoer dingen en  tekeningen van mijn zusjes. Mijn opa en oma kwamen dat was leuk. Daarvan had ik een doosje gekregen waar je insecten in kan stoppen en een rugtas. En van mijn andere opa en oma een ochtendjas.

09 januari 2013

We zijn weer begonnen..!

Voor iedereen uiteraard de beste wensen voor 2013. Ik hoop dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en lekker uitgerust is. Wij zijn deze week gestart met 30 leerlingen: Hasse zit vanaf nu ook bij ons in de groep, welkom!

In dit berichtje wat informatie over de komende tijd:

* Volgende week vrijdag is de herkansing (of het inhaalmoment) van de topotoets taak 5/6. De zesdejaars weten morgen of vrijdag of zij de toets moeten of willen herkansen.
* Deze week krijgt u de nieuwe toetskalender mee voor de tweede helft van dit schooljaar.
* Volgende week woensdag is er luizencontrole. Franka en Juul zijn op zoek naar ouders die hen deze ochtend willen helpen! De controle is direct om half 9 en hoeft met een paar ouders maar een klein half uurtje te duren.
* Vanaf maandag 21 januari t/m vrijdag 1 februari worden er iedere ochtend in de groepen Cito-toetsen gehouden. Houdt u er rekening mee dat u afspraken bij de tandarts, dokter of orthodontist 's middags of liever nog na schooltijd plant? We raden de kinderen ook aan op tijd naar bed te gaan zodat ze goed uitgerust hun toets kunnen maken.
* Deze week start ons project over de prehistorie. Heeft u thuis materialen die hierover gaan of kent u iemand die ons er meer over kan vertellen? We houden ons aanbevolen!

Groeten, juf Anouk